Zorg

Wij voorzien voor elke leerling een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding. Onze school voert een nauwgezet zorgbeleid; waarbij we a.d.h.v. een nauwgezet kindvolgsysteem de evolutie van jouw kind van dichtbij volgen.

Onze kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling van alle leerlingen, verhoogt het welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen. Op die manier draagt het bij tot het functioneren van de leerling in de schoolse én maatschappelijke context.

Leerlingenbegeleiding situeert zich daarbij steeds op 4 begeleidingsdomeinen:

  • de onderwijsloopbaan,
  • leren en studeren,
  • psychisch en sociaal functioneren
  • preventieve gezondheidszorg.

 Heb je vragen, opmerkingen of bezorgdheden omtrent jouw kind?
Contacteer dan gauw de klasleerkracht.

Je kan bovendien steeds terecht bij onze zorgcoördinatoren:

Brugfiguur

We werken ook samen met Anne Vanhove, de brugfiguur van Ieper.
Meer info vind je hier.

Interesse in onze school?
Interesse in onze school?

Interesse in onze school?

We wensen je kind een boeiende schooltijd toe!

Interesse?