Schoolvisie

VBS Capucienen is een gezellige, eigentijdse katholieke dialoogschool, gelegen in een groene omgeving aan de rand van de stad. We scheppen tijd en ruimte om respectvol en positief met elkaar in dialoog te gaan en zien verschillende levensvisies als een verrijking voor onze school.

 Kinderen en medewerkers krijgen bij ons de kans om (samen) nieuwe wegen te ontdekken en te verkennen. Zo creëren we een veilige en gezellige omgeving waar men zin heeft in leven en leren. We hebben aandacht voor de lichamelijke en mentale ontwikkeling en gezondheid.  Zo bouwen we samen aan een warme en sfeerrijke Capucienenschool.

Warme school 3

We vinden het belangrijk dat je bij ons jezelf kan en mag zijn. We leven en werken samen, met respect voor ieders eigenheid. De kinderen leren om op te komen voor zichzelf en om hun eigen mening op een respectvolle manier te verwoorden. Op die manier creëren we een warm schoolklimaat met de nodige ruimte voor zelfzorg. We geloven in de mogelijkheden van elk kind en bieden hen kansen om hun talenten te ontdekken. Zo groeien de kinderen in zelfvertrouwen en verleggen ze hun eigen grenzen.

Jezelf zijn 3

Via gevarieerde werkvormen, activiteiten en materialen wekken we verwondering, nieuwsgierigheid en leergierigheid op. Zo stimuleren we onder andere de groei naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. We geven onze kinderen een goede basiskennis mee en laten hen groeien in die vaardigheden die cruciaal zijn voor de wereld van vandaag en morgen. Zo ontplooien ze zich stap voor stap tot zelfbewuste en zelfredzame kinderen in onze samenleving.

Groeiend ontdekken 3

Elk kind is uniek. Op onze school dragen we zorg voor alle kinderen en creëren we kansen om succes te ervaren. We differentiëren op vlak van tempo, werkvormen, moeilijkheidsgraad en inhoud. We geloven ten volle in de leer-kracht van elk kind. We dragen zorg voor de mentale en fysieke gezondheid van onze kinderen. Daarom stimuleren we hen om te bewegen. Onze ruime speelplaatsen en sportterreinen bieden hiervoor heel wat mogelijkheden. We bieden de nodige structuur en regels en maken samen duidelijke afspraken. Hierdoor zorgen we voor een veilig leef- en leerklimaat. We bieden onze kinderen een brede kijk op de wereld met respect voor materiaal, onze aarde en alles wat er op leeft. We staan in verbinding met de ouders en bespreken samen de zorgnoden. Zij kennen hun kind beter dan wie ook. Indien nodig doen we beroep op de expertise van externen. Zo halen we samen het beste uit elk kind.

Zorg dragen 3

Onze kinderen staan er in hun ontwikkelingsproces niet alleen voor. Het uitgesproken engagement van ouders, leerkrachten, medewerkers en externen is noodzakelijk om onze leerlingen de beste begeleiding te geven. Ouders zijn partners in het samen school maken. Transparante en ruimdenkende communicatie is hierbij cruciaal. We zijn trots op de samenwerking met onze ouderraad. Daar bespreken we inhoudelijke ontwikkelingen binnen de school.  In de leerlingenraad luisteren we naar de ideeën en verwachtingen van onze leerlingen.

Zo bouwen we samen aan een zorgzame school en tonen we aan de kinderen wat we zelf hoog in het vaandel dragen: SAMEN STAAN WE STERK!

Samen sterk 3
Interesse in onze school?
Interesse in onze school?

Interesse in onze school?

We wensen je kind een boeiende schooltijd toe!

Interesse?