Lichamelijke opvoeding en sport

Onze leerlingen en kleuters krijgen wekelijks 2 lesuren bewegingsopvoeding. Onze kleuters en leerlingen genieten bovendien regelmatig van hun bewegingstussendoortjes. Leerlingen van de lagere school gaan jaarlijks 10 keer (in het 2de en 3de trimester) zwemmen.

 

We nemen bovendien deel aan volgende activiteiten georganiseerd door MOEV:

 •  'Rollebolle' - kleuters
 • 'Honkietonkie’ - eerste leerjaar
 • 'Kronkeldidoe' - tweede leerjaar
 • 'Park- en bosspelen' - derde leerjaar
 • 'Alles met de bal' & 'Jeugdolympiade'- vierde leerjaar
 • 'American games' - vijfde leerjaar

 

Wij stimuleren onze kinderen om deel te nemen aan buitenschoolse sportactiviteiten georganiseerd in samenwerking met de Ieperse Sportdienst:

 • veldloop
 • zwemmarathon
 • minivoetbaltornooi
 • netbaltornooi
 • trefbaltornooi

 

Sport

 Alleen omwille van medische redenen (schriftelijk door de ouders meegedeeld of doktersattest) kan een leerling ontslagen worden van turnen en andere sportactiviteiten.

Dit geldt ook voor het zwemmen. Wij veronderstellen dat iedere leerling mag deelnemen aan het zwemmen. Indien de ouders geen toelating verlenen om hun kind aan het zwemonderwijs te laten deelnemen, laten zij dit schriftelijk weten of bezorgen een doktersattest.

Turnkledij is verplicht en bestaat uit:

turn-t-shirt van onze school
sportbroek
sportschoenen (die enkel hiervoor gebruikt worden)

 

ZWEMMEN

Vanaf het schooljaar 2000-2001 heeft elk kind in het lager onderwijs recht op één schooljaar gratis zwemmen.

Dit betekent dat het schoolbestuur voor elke leerling gedurende één schooljaar de kosten voor het vervoer naar en van het zwembad en de kosten van de toegangsprijs tot het zwembad draagt.

Het schoolbestuur beslist met toepassing van de reglementering inzake medezeggenschap over het zwemmen dat alle schoolverlaters één jaar gratis zwemonderwijs genieten. Onze school biedt deze maatregel aan alle zesdeklassers aan.

Sport 2
Hoogtepunten
Hoogtepunten

Hoogtepunten

Bekijk enkele foto's van onze activiteiten.

Ontdek