Sport en L.O.

Onder de noemer 'Sport en L.O.' publiceren wij met de regelmaat van de klok foto's en verslagen van sportactiviteiten...

  • die onze school zelf organiseert;
  • die buiten de school georganiseerd worden en waaraan onze kinderen deelnemen;
  • waaraan onze leerlingen deelnemen in clubverband buiten de schooluren.

Voor deze laatste categorie mogen leerlingen zelf een bijdrage leveren onder de vorm van een kort verslagje van hun activiteit of sportieve prestatie, al dan niet geïllustreerd met enkele foto's. We zullen deze met veel plezier publiceren in deze rubriek.