Inschrijvingen

In onze school kunnen leerlingen ingeschreven worden voor de vestigingsplaats Capucienenstraat (kleuters en 1e leerjaar) en voor de vestigingsplaats Nachtegaallaan (2e tot 6e leerjaar).

Voor inschrijvingen kun je steeds terecht op ons schoolsecretariaat in de Nachtegaallaan, tijdens de schooluren of na afspraak (057 20 04 60 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ). We leggen met plezier onze schoolwerking uit en leiden je graag even rond op onze school. Vergeet niet om de SIS-kaart mee te brengen.

Kleuters mogen naar school komen vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden. Dit kan echter alleen op één van de officiële instapdata, namelijk de eerste dag na een vakantie, na Hemelvaart of op 1 februari. Er zijn 7 officële instapmomenten per schooljaar. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de instapdata van huidig en volgend schooljaar. Inschrijven doe je best op voorhand. Gelieve hiervoor telefonisch een afspraak te maken met het secretariaat op het nummer 057 20 04 60.

Wij organiseren openklasmomenten voor peuters die instappen in de kleuterschool. De juffen van de peuterklassen maken dan graag even tijd om kennis te maken met de ouders en hun peuter en geven een woordje uitleg over de klas. Deze open klasmomenten vinden telkens plaats op een vrijdag van 15.15 tot 16.00 uur. Een overzicht van de instapdata en de open klasmomenten vinden jullie in de tabel hieronder. Wij wensen de nieuwe peuters en hun ouders nu reeds welkom op een van deze infodagen.

officiële instapdata instapmoment kleuters ten laatste geboren op... openklasmomenten
1 februari 2019 teldag 1 augustus 2016 25 januari 2019
11 maart 2019 na de krokusvakantie 11 september 2016 1 maart 2019
23 april 2019 na de paasvakantie 23 oktober 2016 29 maart 2019
3 juni 2019 na hemelvaart 3 december 2016 24 mei 2019
2 september 2019 na de zomervakantie 2 maart 2017 21 juni 2019
4 november 2019 na de herfstvakantie 4 mei 2017 nog niet gekend
6 januari 2020 na de kerstvakantie 6 juli 2017 nog niet gekend
3 februari 2020 teldag 3 augustus 2017 nog niet gekend
2 maart 2020 na de krokusvakantie 2 september 2017 nog niet gekend
20 april 2020 na de paasvakantie 20 oktober 2017 nog niet gekend
25 mei 2020 na hemelvaart 25 november nog niet gekend


Vóór de instapdatum mag de kleuter niet in de school aanwezig zijn,
zelfs niet op proef, ook al heeft hij de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden overschreden. Inspectieleden en verificateurs zullen op dit punt controles uitvoeren.

Kleuters die de leeftijd van 3 jaar bereikt hebben kunnen onmiddellijk ingeschreven worden en hoeven dus niet een instapdatum af te wachten.Ook bij een schoolverandering (bijvoorbeeld wegens verhuis) kun jeom het even wanneer inschrijven. Let wel: kinderen kunnen nooit tezelfdertijd in 2 scholen ingeschreven zijn. Bij de inschrijving moet men als ouder schriftelijk bevestigen dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.

Formaliteiten bij het inschrijven

Bij het inschrijven breng je eenofficieel document mee dat de identiteit van je kind bevestigt: de SIS-kaart is het meest gebruikelijke document.

Kinderen kunnen specifieke noden hebben. Van ouders wordt verwacht dat zij dit meedelen aan de school. De school zal onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te geven op vlak van onderwijs, therapie en verzorging.