Etienne Struye

etienne klein

31 augustus 1950 - 17 oktober 2010

Etienne was de vader van onze collega Heidi, klastitularis van het vierde leerjaar. Na een carrière als onderwijzer en directeur was hij jaren de coördinerend directeur van onze scholengemeenschap. In deze laatste functie, die hij tot juni 2010 vervulde, was Etienne een heel bezielende figuur die met veel succes de samenwerking tussen alle Ieperse basisscholen coördineerde.

BEDANKT Etienne, voor alles wat je voor de scholengemeenschap betekende!