Gepost op

Leerplicht

Wanneer zijn kinderen leerplichtig?

In september van het jaar waarin een kind 5 jaar wordt, is het leerplichtig en is het wettelijk verplicht om les te volgen.

Kleuters jonger dan 5 zijn niet leerplichtig

De school biedt echter een waardevolle aanvulling op de opvoeding thuis. Met haar rijk en stimulerend milieu biedt de klas de kleuters een hele waaier aan ontwikkelingskansen. Heel belangrijk is het leren omgaan met leeftijdsgenootjes en met andere kinderen en volwassenen. Daarom dringen we er op aan dat kleuters regelmatig op school aanwezig zijn. 

Opmerking

Op onze school zijn de leerlingen verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

is lid van

samen met deze scholen